top of page

Postmenapozal kadınlarda Visseral adipozite indeksi ve aşırı aktif mesane Yeni bir risk belirteci


Postmenapozal kadınlarda Visseral adipoz
.
Download • 679KB

0 görüntüleme0 yorum
Yazı: Blog2_Post
bottom of page